Door de vele aanvragen heb ik in 2024 geen ruimte meer om nieuwe begeleidingen op te starten en om begaafdheidsonderzoeken aan te nemen. Voor loopbaanbegeleiding kan je wel eerder bij mij terecht. Als je er snel bij wil zijn als de kalender voor 2025 wordt opengezet, schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief: hier

Welkom op de ontmoetingsdag voor hoogbegaafde volwassenen op 25 mei in Gent (14u-17u). Inschrijven en meer info vind je hier.

Begaafdheidsonderzoek

Een begaafdheidsonderzoek is veel meer dan enkel een IQ-test. We brengen het profiel van de hoogbegaafde in kaart (met inbegrip van het cognitieve luik en het zijnsluik) en formuleren uitgebreide en gepersonaliseerde adviezen.

Lore Dewulf imposter syndroom

Visie op begaafdheidsonderzoek

Een begaafdheidsonderzoek is altijd een middel en geen doel op zich. Het is een beginpunt in een proces en geen eindpunt. Het is een eerste belangrijke stap in een ontwikkelingsproces en het is pas nuttig wanneer er aanpassingen volgen in de verschillende contexten van de hoogbegaafde.

Een begaafdheidsonderzoek is veel meer dan enkel een IQ-test. We brengen het profiel van de hoogbegaafde in kaart (met inbegrip van het cognitieve luik en het zijnsluik) en formuleren uitgebreide en gepersonaliseerde adviezen.

Wat onderzoeken we?

 • Inzicht in IQ met inbegrip van sterke en minder sterke kanten
 • Inzicht in zijnskenmerken van hoogbegaafdheid 
 • Inzicht in intensiteiten van hoogbegaafden
 • Wat is er nodig om tot leren te komen en uitdagingen aan te gaan

Waarom kiezen voor een begaafdheidsonderzoek bij kinderen/jongeren (4 tot 17 jaar)?

 • Als er regelmatige psychosomatische klachten zijn tijdens de schoolperiodes. Is er sprake van (cognitieve) onderprikkeling en/of (zintuiglijke) overprikkeling?
 • Als een kind/jongere zich helemaal anders gedraagt thuis dan op school. Is er sprake van ongezond kameleongedrag?
 • Als er nood is aan een tweede opinie omdat ouders zich niet herkennen in de eerder verkregen resultaten van een (IQ-)onderzoek.
 • Als de schoolresultaten niet overeenkomen met het verwachte cognitief potentieel: waar loopt het fout?
 • Als er moeilijkheden zijn om aansluiting te vinden bij leeftijdsgenoten op cognitief, sociaal of emotioneel vlak. 
 • Als er sprake is van een zeer grote intensiteit (cognitief, emotioneel, zintuiglijk, psychomotorisch of verbeeldend ) en de ouders/leerkrachten niet weten hoe ze daar op een passende manier mee kunnen omgaan.

Waarom kiezen voor een begaafdheidsonderzoek als volwassene (+18 jaar)?

 • Als je uitsluitsel wil krijgen over je hoogbegaafdheid, zodat je hierin rust kan vinden.
 • Als je jezelf beter wil leren begrijpen: je eigen handleiding leren kennen en gebruiken.
 • Als je zicht wil krijgen op je (cognitief) potentieel, je sterke en minder sterke kanten.
 • Als je zicht wil krijgen op je persoonlijkheidskenmerken gekoppeld aan hoogbegaafdheid.
 • Als je onderbouwde keuzes wil kunnen maken, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak.
 • Als je bepaalde patronen in je leven te herkennen en hier bewust mee wil leren omgaan.

Hoe gaan we te werk?

Een begaafdheidsonderzoek bestaat uit 4 onderdelen: 

Intakegesprek

Bespreken aanmeldingsvraag, voorgeschiedenis en uitleg over onderzoeks- en begeleidingsmogelijkheden

Digitale vragenlijsten

In kaart brengen van zijnskenmerken, de intensiteiten (gebaseerd op de theorie van Dabrowski), …

IQ-test met uitgebreide observaties

Aangepaste testen op basis van leeftijd (en aanmeldingsvraag): WPPSI-IV, WISC-V, WAIS-IV, KIQT+

Verslaggesprek

Bespreking eindverslag (20-tal pagina’s) met onder meer de resultaten van het onderzoek, het HB-profiel en op maat geformuleerde adviezen

Wat anderen zeggen

“Het verslag van het begaafdheidsonderzoek was een oog-opener voor meerdere mensen!

We willen je heel hard bedanken om ons eindelijk wat meer licht te brengen over hoe onze dochter in elkaar zit.”

“Nogmaals bedankt voor het gesprek en alle adviezen. En vooral voor W. te zien voor wie hij is, dat zijn wij helaas nog niet veel tegengekomen. Het doet dus wel deugd om eens niet aanzien te worden als de ouders die hun kind overschatten. “

“Bedankt voor dit uitgebreide verslag. Ik werd er wat emotioneel van tijdens het lezen merkte ik. Ik besefte hierdoor precies beter hoe moeilijk P. het kan hebben en hoeveel we daarvan maar zien.We willen je graag oprecht bedanken voor je luisterend oor, alle info, je scherpe observatievermogen. We voelden ons écht gehoord. Ik ben heel blij dat ik je in augustus plots ’tegen kwam’ op Instagram.”

Boek een intakegesprek
voor een begaafdheidsonderzoek

Voor wie wil je een begaafdheidsonderzoek boeken?

Lore Dewulf

Hi, ik ben Lore

Ik begeleid je bij de verschillende fasen van het hoogbegaafd-zijn: weten, wenden, waarmaken. 

Toen hoogbegaafdheid in mijn leven kwam, wist ik intuïtief dat ik mijn passie gevonden had. Het was thuiskomen, op zo veel verschillende manieren. Ik wist vrijwel meteen: ‘Dit is het! Hier wil ik me in mijn (professionele) leven op toeleggen.

Veelgestelde vragen

Wat als mijn kind niet laat zien wat hij/zij kan, is een onderzoek dan interessant?

Zeker! Juist bij kinderen die niet goed in hun vel zitten, onderpresteren of andere moeilijkheden ervaren, is een begaafdheidonderzoek juist nuttig om in kaart te brengen wat er precies gebeurt en wat jouw kind nodig heeft om weer beter te functioneren.

Ik heb ruime ervaring met kinderen die moeilijker testbaar zijn. Mijn observaties tijdens het onderzoek zijn dan ook zeer belangrijk en waardevol. Deze observaties neem ik ook mee in de analyse en dit komt uit duidelijk en expliciet naar voren in mijn eindverslag.

Wat als uit het begaafdheidsonderzoek blijkt dat mijn kind niet hoogbegaafd is?

Ook dan is een begaafdheidsonderzoek zeker nuttig. We brengen de persoonlijkheidskenmerken, zijn/haar sterke en minder sterke kanten, alsook de behoeften van je kind gedetailleerd en genuanceerd in kaart. 

Vanaf welke leeftijd kan een begaafdheidsonderzoek afgenomen worden?

Vanaf de leeftijd van 4 jaar kan een begaafdheidonderzoek afgenomen worden. Jongere kinderen komen niet in aanmerking voor een onderzoek. 

Waarom is er geen begeleiding voor kleuters en kinderen uit de lagere school?

Bij kleuters en kinderen uit de lagere school leggen we de nadruk op het begeleiden van de ouders, aangezien het kind op die leeftijd nog sterk afhankelijk is van de keuzes van de ouders. We zetten in op het bieden van inzichten en het aanreiken van praktische tools zodat ouders hun kind kunnen ondersteunen en waar ze ook in de toekomst op kunnen terugvallen. Op die manier creëren we een omgeving die aansluit bij de behoeften van het kind.

Boek een begaafdheidsonderzoek

Ben je op zoek naar authentieke, non-conformistische, no-nonsense en daadkrachtige ondersteuning? Dan ben je heel erg welkom!