Door de vele aanvragen heb ik in 2024 geen ruimte meer om nieuwe begeleidingen op te starten en om begaafdheidsonderzoeken aan te nemen. Voor loopbaanbegeleiding kan je wel eerder bij mij terecht. Als je er snel bij wil zijn als de kalender voor 2025 wordt opengezet, schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief: hier

Welkom op de ontmoetingsdag voor hoogbegaafde volwassenen op 25 mei in Gent (14u-17u). Inschrijven en meer info vind je hier.

Begeleiding voor ouders

Bij hoogbegaafde kleuters en kinderen leg ik de nadruk op het begeleiden van de ouders. Ik wil je als ouder tools aanleren om je kind te stimuleren, te motiveren en te faciliteren. 

Help, ik herken mezelf in mijn hoogbegaafd kind

Wanneer we vanuit de ouderbegeleiding toegewerkt hebben naar een omgeving die aansluit bij de noden van het kind en we merken dat het kind nog steeds problemen moet overwinnen, kunnen we overgaan tot begeleiding van het kind. Op die momenten verwijs ik door naar gespecialiseerde hulpverlening.

Een begeleidingstraject duurt zo lang als nodig en zo kort als het kan. Ik wil jullie gezin ondersteunen om zo snel mogelijk zonder mijn begeleiding verder te kunnen.

We gaan aan de slag met de kern van de problematiek, we beperken ons niet tot het wegwerken van symptomen.

We vertrekken altijd vanuit jullie sterktes. Ook al ervaren jullie negatieve gevoelens of gaan jullie door een moeilijke periode als gezin, de sterktes blijven wel aanwezig. We zoeken een manier om die kracht aan te boren en in te zetten.

Jullie houden de regie zelf in handen. Ik sta naast jullie, maar ik neem het nooit over. Ik stel in vraag en confronteer, zodat jullie een goed beeld krijgen van de noden van jullie kind(eren) en hoe jullie die kunnen vervullen. 

Oudergesprekken organiseer ik per definitie enkel met de ouders. Kinderen sluiten niet aan, tenzij anders afgesproken.

Opvoedingsadvies

Opvoeden van een hoogbegaafd kind is uitdagend voor jou als ouder en kan je bij momenten als zeer intens aanvoelen. Onbegrip uit je omgeving en het niet kunnen terugvallen op breed verspreide opvoedingsadviezen zorgen ervoor dat je het even niet meer weet.

Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om jou de nodige ondersteuning te geven, je terug op weg te helpen en je als ouder weer in je kracht te zetten. Dit doe ik door jou de nodige psycho-educatie te geven over hoogbegaafdheid en een antwoord te bieden op concrete opvoedingsvragen.

Op zo’n momenten kan één of enkele gesprekken voldoende zijn om jou en je gezin terug op weg te helpen.  

Weet dat je er niet alleen voor staat en dat vele andere ouders met gelijkaardige problemen worstelen. 

Vragen die vaak terugkomen:

  • Mijn kind weigert voeding met een bepaalde structuur. Wat nu?
  • Hoe ver ga ik mee in de nood aan autonomie van mijn achtjarige dochter? 
  • Mijn kind kan de slaap niet vatten. Wat kan helpen?
  • Mijn kind weigert nog naar school te gaan. Moet ik hem dwingen?

Onderwijsadvies

  • Hoe kiezen we een nieuwe school die bij ons kind past?
  • Is versnellen de beste keuze voor mijn kind?
  • Hoe  gaan we als ouder het gesprek aan met de school van ons kind?
  • Wat mogen we als ouder van een (U)HB-kind verwachten van de school van ons kind?

 

De schoolloopbaan van je kind loopt niet altijd zoals je gehoopt had als ouder. Hoogbegaafde kinderen hebben vaak nood aan specifieke aanpassingen in het onderwijs. Sommige kinderen vinden hun plaats niet op school. We helpen je graag om het gesprek met de school aan te gaan en om te kijken hoe de school tegemoet kan komen aan de noden van jullie kind.

Wat anderen zeggen

“Het verslag was een oog-opener voor meerdere mensen!

We willen je heel hard bedanken om ons eindelijk wat meer licht te brengen over hoe zij in elkaar zit.”

“Nogmaals bedankt voor het gesprek en alle adviezen. En vooral voor W. te zien voor wie hij is, dat zijn wij helaas nog niet veel tegengekomen. Het doet dus wel deugd om eens niet aanzien te worden als de ouders die hun kind overschatten. “

“Bedankt voor dit uitgebreide verslag. Ik werd er wat emotioneel van tijdens het lezen merkte ik. Ik besefte hierdoor precies beter hoe moeilijk P. het kan hebben en hoeveel we daarvan maar zien.We willen je graag oprecht bedanken voor je luisterend oor, alle info, je scherpe observatievermogen. We voelden ons écht gehoord. Ik ben heel blij dat ik je in augustus plots ’tegen kwam’ op Instagram.”

Lore Dewulf

Hi, ik ben Lore

Ik begeleid je bij de verschillende fasen van het hoogbegaafd-zijn: weten, wenden, waarmaken. 

Toen hoogbegaafdheid in mijn leven kwam, wist ik intuïtief dat ik mijn passie gevonden had. Het was thuiskomen, op zo veel verschillende manieren. Ik wist vrijwel meteen: ‘Dit is het! Hier wil ik me in mijn (professionele) leven op toeleggen.

Boek een intakegesprek

Ben je op zoek naar authentieke, non-conformistische, no-nonsense en daadkrachtige ondersteuning? Dan ben je heel erg welkom!