Door de vele aanvragen is er momenteel een wachttijd van verschillende maanden. Voor begaafdheidsonderzoeken en loopbaanbegeleiding kan je wel eerder bij mij terecht.

Loopbaan­begeleiding

Hoogbegaafde volwassenen hebben een groot leerpotentieel. Dit wordt nog te vaak verward met hoge prestaties. Het is essentieel om omgevingen te zoeken waarin dit potentieel gezien en gevoed kan worden. 

Werken als hoogbegaafde volwassene

Hoogbegaafdheid zit in je kern en bepaalt wie je bent, hoe je in de wereld staat en hoe je relaties met anderen aangaat. De hindernissen die je ervaart zijn vaak te linken aan de blinde vlek die je (onbewust) hebt. Pas wanneer je ten volle weet wie je als hoogbegaafde bent en van daaruit patronen kan herkennen en doorbreken, zal je die moeilijkheden uit de weg kunnen gaan.

Hoogbegaafde volwassenen hebben een groot leerpotentieel. Dit wordt nog te vaak verward met hoge prestaties. Het is essentieel om omgevingen te zoeken waarin dit potentieel gezien en gevoed kan worden. Je kan bij jezelf nagaan wat exact jouw innerlijke drijfveren, waarden en interesses zijn. Op die manier kan je professionele activiteiten en werkomgevingen zoeken die aansluiten bij je persoonlijkheid, voorkeuren en prioriteiten. Hoogbegaafden hebben vaak niet prioritair economische drijfveren, maar wel sterke persoonlijke beweegredenen.

Ik vind het belangrijk om in loopbaanbegeleiding die drive en passie terug te vinden en aan te spreken. We gaan op zoek naar je persoonlijke drijfveren. Wanneer we vertrekken vanuit je eigenheid, vergroot de kans om werk te vinden dat aansluit bij je wensen en mogelijkheden.

Waarom lopen veel hoog­begaafden vast in hun werk?

Vaak hangt het vastlopen samen met één of meerdere oorzaken:

 • ik ben mijn autonomie kwijt
 • ik kan niet om met hiërarchie
 • anderen kunnen mij niet volgen
 • het lijkt of niemand mij begrijpt
 • ik verlies mij compleet in mijn werk
 • nergens vind ik nog oprechtheid en eerlijkheid bij mensen
 • ik zie de zinvolheid niet meer in van wat ik doe
 • ik ben mijn werk, mijn lief of … weer beu

Gebruik loopbaan­cheques voor je loopbaan­begeleiding

De loopbaancheques zijn een subsidie van de Vlaamse Overheid op naam van de burger. Deze zijn voor iedereen, zowel voor werknemers, werkgevers, zelfstandigen, ondernemers en freelancers. Via loopbaancheques kan je aan een tarief van 10€/uur loopbaanbegeleiding volgen.

Voor meer informatie over de loopbaancheques en de procedure van het aanvragen kan je terecht op de website van de VDAB (www.vdab.be)

Loopbaanbegeleiding Lore De Wulf loopbaancheques

Je kan gebruik maken van deze cheques als je voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • Je woont in Vlaanderen of Brussel.
 • Je werkt momenteel voltijds of deeltijds als werknemer of zelfstandige.
 • Je hebt minimum 7 jaar werkervaring (of 2.555 dagen) in loondienst of als zelfstandige opgebouwd over je hele loopbaan.
 • Je volgde de voorbije 6 jaar nog geen loopbaanbegeleiding.
 • Je bent aan het werk op het ogenblik van de aanvraag van je loopbaancheques.

Ik vind het belangrijk om in loopbaanbegeleiding die drive en passie terug te vinden en aan te spreken. We gaan op zoek naar je persoonlijke drijfveren. Wanneer we vertrekken vanuit je eigenheid, vergroot de kans om werk te vinden dat aansluit bij je wensen en mogelijkheden.

Het traject biedt vanuit verschillende invalshoeken heldere inzichten om doelgerichte beslissingen over de toekomst op te baseren. Vanuit dit toekomstbeeld gaan we samen op zoek hoe je op professioneel vlak in het leven wil staan. We begeleiden je om gefundeerde stappen te zetten op je huidige of nieuwe werkvloer, zodat je in de gepaste context je ambities kan realiseren.

Wil je weten hoe je hoogbegaafdheid op het werk kan herkennen? Onderstaande tabel kan je een indicatie geven. 

Kenmerkende uitspraken van werkomgeving en hoogbegaafde medewerker bij aanpassingsproblemen (Nauta & Corten, 2002)

Wat de werkomgeving signaliseert

Wat de medewerker zelf benoemt

Veel conflicten met management en autoriteiten

Ik heb een groot rechtvaardigheidsgevoel

Slecht luisteren naar anderen

Mijn ideeën worden niet begrepen, maar ik heb meestal gelijk

Motieven moeilijk te plaatsen. Wat zit er toch achter?

Ik ben kennelijk bedreigend voor mijn collega’s

Slechte timing in bv. vergaderingen

Ik word aldoor tegengewerkt, wat gaat het allemaal langzaam

Sterke pieken en dalen in functioneren, zonder aanwijsbare oorzaak

Ik weet helemaal niet wat ik wil, ik vind haast alles interessant

Niet duidelijk waar medewerker het beste inzetbaar is, houdt zich met van alles bezig

Ik ontvang weinig waardering, men ziet niet wat ik kan

Geen doorzettingsvermogen en discipline

Ik ben snel afgeleid

Is moeilijk benaderbaar, niet sociaal

Ik heb een hekel aan social talk

Stelt allerlei eisen over omgevingsfactoren

Ik snap niet dat de rest in die herrie kan werken

Lore Dewulf

Hi, ik ben Lore

Ik begeleid je bij de verschillende fasen van het hoogbegaafd-zijn: weten, wenden, waarmaken. 

Toen hoogbegaafdheid in mijn leven kwam, wist ik intuïtief dat ik mijn passie gevonden had. Het was thuiskomen, op zo veel verschillende manieren. Ik wist vrijwel meteen: ‘Dit is het! Hier wil ik me in mijn (professionele) leven op toeleggen.

Boek jouw loopbaanbegeleiding

Ben je op zoek naar authentieke, non-conformistische, no-nonsense en daadkrachtige ondersteuning? Dan ben je heel erg welkom!